WAT WE DOEN

Dutch Honours Community behartigt en vertegenwoordigt belangen van studenten in Nederlandse Honoursprogramma's

Lees meer

ACTIVITEITEN

DHC organiseert overleg tussen de honoursverenigingen en is lid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

LEDEN

Leden van de DHC zijn de verenigingen die op lokaal niveau de Honoursstudenten vertegenwoordigen

Verenigingen